ศรวลศิลป์ถิ่นลุ่มน้ำ

200.00 ฿2,500.00 ฿

ปากพนัง . . 🎼
นครศรีธรรมราช
สำรองโต๊ะ สำรองบัตร สำรองที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 🎉
☎️095-417-3528/089-7575-025
Fb :inbox Witchayapas Rujira / Samart Rattanarat
——
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าดำเนินการ
ทีมผู้จัดบริจาคให้
#วิสาหกิจชุมชนพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเพื่อชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ที่เริ่มก่อตั้งเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนงาน
ทั้งนี้เป็นวิสาหกิจที่ทีมผู้จัดร่วมกับองค์กรสมาชิกสภาเกษตร และผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชุมชน..ร่วมจัดตั้งคะ
🎯โดยเป้าหมายครอบคลุมการยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่ well-being….
👊โดยมุ่งเป้าที่การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เพิ่มมูลค่าผักตบชวาที่เป็นปัญหากีดขวางทางน้ำ
ของลุ่มน้ำปากพนังเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน💚🌊
——
💚🌊 สรวลศิลป์ถิ่นลุ่มน้ำ….31 – 1 เมย.67
ณ สะพานท่าเทียบเรือตัวที รร.ซีเค บริเวณป่าสน
รหัสสินค้า: suansin หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศรวลศิลป์ถิ่นลุ่มน้ำ

บัตรจองโต๊ะ 6 คน, บัตร 1 ท่าน